sk

Skupiny

Vízia pre Slovensko
V tejto skupine budeme tvoriť víziu pre Slobensko, ktorá doposiaľ nebola národu nikým predložená. Vízia pre súčasné,budúce smerovanie SR musí byť vytvorená tak, aby bola prijatá väčšinou národa. Od tejto výzie sa nesmú odkláňať, žiadne politické programy strán a hnutia v SR. Táto výzia by mala by...
3 members
Ekológia, príroda a zdravie
Ekologická kríza ohrozuje našu Zem, naše zdravie, naše životy, pričom následky môžu byť nenávratné, katastrofické. V súčasnosti sú otvorené viaceré fronty, na ktorých prebieha ekologický boj: - globalizácia, - erózia a ničenie pôdy,  - nevhodné poľnohospodárske technológie, - ničenie dažďov...
2 members