sk

Informácie o skupine

Ekológia, príroda a zdravie

Ekológia, príroda a zdravie

Ekologická kríza ohrozuje našu Zem, naše zdravie, naše životy, pričom následky môžu byť nenávratné, katastrofické. V súčasnosti sú otvorené viaceré fronty, na ktorých prebieha ekologický boj:
- globalizácia,
- erózia a ničenie pôdy, 
- nevhodné poľnohospodárske technológie,
- ničenie dažďových lesov (napr. palmový olej),
- požiare,
- hromadný výlov rýb a morských živočíchov,
- zásahy do vodných režimov (zmena riečísk), 
- rádioaktívne zamorenie,
- katastrofy, havárie a vojenské hrozby,
- narušenie ozonosféry,
- chemtrails, 
- konzumná spoločnosť...
Žiaľ, je to len na nás, ako budeme bojovať a kto vyhrá...

Novinky

  • Peter Divéky
    Peter Divéky pripojená skupina
    Ekológia, príroda a zdravie
    Ekológia, príroda a zdravie
    Ekologická kríza ohrozuje našu Zem, naše zdravie, naše životy, pričom následky môžu byť nenávratné, katastrofické. V súčasnosti sú otvorené viaceré fr...