sk

Informácie o skupine

Vízia pre Slovensko

V tejto skupine budeme tvoriť víziu pre Slobensko, ktorá doposiaľ nebola národu nikým predložená.
Vízia pre súčasné,budúce smerovanie SR musí byť vytvorená tak, aby bola prijatá väčšinou národa.
Od tejto výzie sa nesmú odkláňať, žiadne politické programy strán a hnutia v SR.
Táto výzia by mala byť národom SR prijatá referendom.
Výzia bude zameraná;
1) Zachovanie národnej, štátnej a územnej celistvosti SR
2) Obrana štátu
3) Celková obnova hospodárstva , priemyslu , a poľnohospodárstva SR
4) Zmena politického systému zastupiteľskej demokracie na ;Priamu demokraciu
Počas tvorby výzie v tejto skupine bude možné navrhovať ďalšie body tejto výzie.....

Novinky

  • Beata Kovacova
    Beata Kovacova pripojená skupina
    Vízia pre Slovensko
    Vízia pre Slovensko
    V tejto skupine budeme tvoriť víziu pre Slobensko, ktorá doposiaľ nebola národu nikým predložená. Vízia pre súčasné,budúce smerovanie SR musí byť vyt...